თათია დოლიძის მიმართ მუქარაზე მოკვლევა არ დაწყებულა – დაარღვია თუ არა შსს-მ კანონი

პოპულარული

თათია დოლიძის მიმართ მუქარაზე მოკვლევა არ დაწყებულა – დაარღვია თუ არა შსს-მ კანონი

თათია დოლიძის მიმართ მუქარაზე, რომელიც გუშინ სოციალური ქსელით გავრცელდა და საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია, შსს-ს  მოკვლევა არ დაუწყია და, როგორც ჩანს, არც დაიწყებენ, თუკი მათ თავად თათია დოლიძე არ მიმართავს.

ამის შესახებ შსს-ში „ფორტუნას“ კითხვის საპასუხოდ განუცხადეს. მათი თქმით, მოკვლევის დასაწყებად აუცილებელი, რომ  დაზარალებულმა მიმართოს.

როგორც თათია დოლიძემ „ფორტუნასთან“ საუბრისას განაცხადა, „კონსულტაციას გავდივარ სპეციალისტებთან და როგორც საჭირო იქნება საზოგადოებისთვის, ქართველი ქალებისთვის, ისე მოვიქცევი“.

„რეაგირება საჭირო იმიტომ, რომ მსგავსი ტიპის ბულინგი და სიძულვილი ენა არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. რა ფორმით იქნება ეს, ზუსტად არ ვიცი იმიტომ, რომ მე არ ვარ იურისტი და ჯერ არის გასარკვევი, რა ტიპის დანაშაულია. რეაგირების გარეშე რომ არ უნდა დარჩეს ეს, გასაგებია, მაგრამ, მეორე მხრივ, რეაგირების გარეშე არც დარჩენილა იმიტომ, რომ საზოგადოებამ აიმაღლა ხმა ყველანაირად ჩემგან დამოუკიდებლად. ასე რომ, ეს უკვე არის რეაგირება. თუმცა, მე მაინც აუცილებლად გავივლი კონსულტაციას პროფესიონალებთან, ისევ და ისევ არა თათია დოლიძის გამო იმდენად, რადგან მე ესე ნამდვილად არც ვშინდები და არც მეშინია, უბრალოდ იმის გამო, რომ ეს არ იყოს ნორმა,“ – ამბობს თათია დოლიძე.

თუმცა, როგორც იურისტები აცხადებენ, მედიაში და მათ შორის სოციალურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, ყოველგვარი მიმართვის გარეშე ავალდებულებს სათანადო უწყებებს, რომ მოკვლევა დაიწყონ.  ამ მოკვლევის შედეგები კი აჩვენებს, გამოძიება უნდა დაიწყოს თუ არა და, თუ დაიწყება, რომელი მუხლით წარიმართება.       

იურისტი ლევან ალაფიშვილი „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ, თუ მუქარაზეა საუბარი, შსს ვალდებულია, საქმის შესწავლა, მოკვლევა დაიწყოს. როდესაც საქმე ეხება საჯარო მუქარას და შესაძლოა, საკმაოდ მძიმე ფორმით, სამართლებრივი ორგანოების მხრიდან რეაგირება სავალდებულოა. ამას კანონი ავალდებულებს. მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაცია შესაძლოა, რომ საქმის შესწავლის დაწყების საფუძველი გახდეს. კვალიფიკაციაზეა დამოკიდებული, დაიწყება თუ არა კონკრეტული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა. როდესაც შეიკრიბება მასალები, თუ აღმოჩნდება რომ მუქარა რეალურია და სუბიექტიც გამოიკვეთება, მტკიცებულებები საკმარისი იქნება ამის შემდეგ ე.წ. საწყისი ბრალი დადგინდება, მერე ხდება პირის პასუხისგებაში მიცემის საკითხი და დევნის საკითხი.

„საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია გამოძიების ორგანოთა მიერ შესწავლის და შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებების დაწყების საფუძველია. მოპოვებული მონაცემების ერთობლიობით გამოძიებამ უნდა იმსჯელოს ქმედებაზე – არის ეს მუქარა თუ დევნა, მის ჩამდენ პირებზე და ამას უნდა მოჰყვეს გადაწყვეტილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებისა თუ ბრალის წაყენების თაობაზე. მუქარა სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ქონებისთვის ზიანის მიყენებას გულისხმობს და მაქსიმალური სასჯელია 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ჯგუფურად ჩადენისას – 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება დევნას, ესეც დასჯადი ქმედებაა და გულისხმობს აზრის გამო პირის დევნას, რომელიც სხვადასხვა ფორმით შეიძლება, განხორციელდეს. დევნისთვის მაქსიმალური სასჯელია თავისუფლების აღკვეთა 2 წლით, ჯგუფურად ან ძალადობის მუქარით ჩადენისას კი – 3 წლით. ეს საკითხები გამოძიების ორგანომ უნდა გამოიკვლიოს და დააკვალიფიციუროს ქმედება,“ – ამბობს ლევან ალაფიშვილი.

მიუხედავად ამისა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შსს-ს ჯერჯერობით მოკვლევა არ დაუწყია და არც აპირებს, თუკი მათ თავად  თათია დოლიძე არ მიმართავს.

ამის პარალელურად კი საზოგადოებაში პროტესტი  ამ მუქარის მიმართ სულ უფრო მწვავდება.

ქალთა მოძრაობა GEORGIAN WOMEN’S MOVEMENT უკვე დაიწყო ონლაინ ხელმოწერების შეგროვება, რომლითაც  სახელმწიფოს, მედიას და საზოგადოებას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.

ასევე აქტიურობენ სოციალურ ქსელებში  საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეები.

საკანონმდებლო რეგულაცია

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 

მუხლი 101. ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ

1. გამოძიების დაწყების საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამომძიებელს ან პროკურორს მიაწოდეს, გამოვლინდა სისხლის სამართლის პროცესის დროს ან გამოქვეყნდა მასმედიაში.

2. დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება იყოს წერილობითი, ზეპირი ან სხვაგვარად დაფიქსირებული

სისხლის სამართლის კოდექსი 

მუხლი 151. მუქარა

1. სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; გ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან ორსული ქალის მიმართ, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.

მუხლი 156. დევნა

1. ადამიანის დევნა სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის გამო, ანდა მის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ ან მეცნიერულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.

2. იგივე ქმედება: ა) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით; ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.

 

 

გვანცა ბზიავა 

 

WP_Query Object
(
  [query] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => shss
                  [1] => muqara
                  [2] => tatia-dolidze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => qartvelta-marshi
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 146659
        )

    )

  [query_vars] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => shss
                  [1] => muqara
                  [2] => tatia-dolidze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => qartvelta-marshi
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 146659
        )

      [error] => 
      [m] => 
      [p] => 0
      [post_parent] => 
      [subpost] => 
      [subpost_id] => 
      [attachment] => 
      [attachment_id] => 0
      [name] => 
      [static] => 
      [pagename] => 
      [page_id] => 0
      [second] => 
      [minute] => 
      [hour] => 
      [day] => 0
      [monthnum] => 0
      [year] => 0
      [w] => 0
      [category_name] => 
      [tag] => 
      [cat] => 
      [tag_id] => 107
      [author] => 
      [author_name] => 
      [feed] => 
      [tb] => 
      [paged] => 0
      [meta_key] => 
      [meta_value] => 
      [preview] => 
      [s] => 
      [sentence] => 
      [title] => 
      [fields] => 
      [menu_order] => 
      [embed] => 
      [category__in] => Array
        (
        )

      [category__not_in] => Array
        (
        )

      [category__and] => Array
        (
        )

      [post__in] => Array
        (
        )

      [post_name__in] => Array
        (
        )

      [tag__in] => Array
        (
        )

      [tag__not_in] => Array
        (
        )

      [tag__and] => Array
        (
        )

      [tag_slug__in] => Array
        (
        )

      [tag_slug__and] => Array
        (
        )

      [post_parent__in] => Array
        (
        )

      [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

      [author__in] => Array
        (
        )

      [author__not_in] => Array
        (
        )

      [ignore_sticky_posts] => 
      [suppress_filters] => 
      [cache_results] => 1
      [update_post_term_cache] => 1
      [lazy_load_term_meta] => 1
      [update_post_meta_cache] => 1
      [nopaging] => 
      [comments_per_page] => 50
      [no_found_rows] => 
      [order] => DESC
    )

  [tax_query] => WP_Tax_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [terms] => Array
                (
                  [0] => shss
                  [1] => muqara
                  [2] => tatia-dolidze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => qartvelta-marshi
                )

              [field] => slug
              [operator] => IN
              [include_children] => 1
            )

        )

      [relation] => AND
      [table_aliases:protected] => Array
        (
          [0] => mob1n_term_relationships
        )

      [queried_terms] => Array
        (
          [post_tag] => Array
            (
              [terms] => Array
                (
                  [0] => shss
                  [1] => muqara
                  [2] => tatia-dolidze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => qartvelta-marshi
                )

              [field] => slug
            )

        )

      [primary_table] => mob1n_posts
      [primary_id_column] => ID
    )

  [meta_query] => WP_Meta_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
        )

      [relation] => 
      [meta_table] => 
      [meta_id_column] => 
      [primary_table] => 
      [primary_id_column] => 
      [table_aliases:protected] => Array
        (
        )

      [clauses:protected] => Array
        (
        )

      [has_or_relation:protected] => 
    )

  [date_query] => 
  [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146659) AND ( 
 mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,5179,17077,107,9430)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
  [posts] => Array
    (
      [0] => WP_Post Object
        (
          [ID] => 147248
          [post_author] => 8
          [post_date] => 2017-07-20 16:49:12
          [post_date_gmt] => 2017-07-20 12:49:12
          [post_content] => მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ჯგუფი მტკვარზე წყლის ტრანსპორტის იდეას განიხილავს.

როგორც მათ მიერ შედგენილ ოფიციალურ დოკუმენტში წერია, მტკვარზე,  მისი გრძივი ღერძის გასწვრივ, შესაძლოა, მგზავრების გადაადგილების ალტერნატიულ საშუალებად წყლის ტრანსპორტი გამოიყენონ.
„მდინარის ნაპირები რამდენიმე ადგილზე აღჭურვილია წყალთან მისადგომებით (კიბეებითა და პანდუსებით) მათი ეფექტურად გამოყენებისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითია გასათვალისწინებელი:
 • მდინარის საკანალიზაციო და სხვა ნარჩენებისგან გათავისუფლება
 • გამოსაკვლევია მდინარის ნაპირების სიღრმე ნაოსნობისთვის
 • აუცილებელია წყლისა და ქუჩის სიმაღლის დონეებს შორის არსებული დიდი სხვაობის შემცირება მდინარის ნაპირებთან მიწვდომადობის თვალსაზრისით“, – ნათქვამია გენერალური გეგმის დოკუმენტში.
  გასათვალისწინებელია წყლის დონე და დაბინძურების ხარისხი როგორც "ფორტუნასთან" ცირა ელისაშვილმა განაცხადა, მსგავსი ინიციატივა კადიდ ჩარკვიანმა საბჭოთა პერიოდში წამოაყენა.
"იყო საუბარი იმაზე, რომ მტკვარზე ყოფილიყო სატრანსპორტო სისტემა. თუმცა, ამ პროექტის განხორციელებას ბევრი კვლევა სჭირდება სხვადასხვა მიმართულებით, თუნდაც წყლის დონეზე, რომელიც სეზონურად იკლებს...", – განაცხადა ცირა ელისაშვილმა "ფორტუნასთან."
ამასთან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მტკვარი თბილისის ტერიტორიაზე ძალიან დაბინძურებულია და მისი დასუფთავება არავის ევალება. შესადგენია მარშუტები, ასარჩევია წლის ტრანსპორტის სახეობა და ა.შ. თუმცა, შეუძლებელი არაფერია და ამას სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც ადასტურებს.  

სხვა ქვეყნების გამოცდილება

წყლის ტრანსპორტს მსოფლიოში აქტიურად გამოიყენებენ: სტამბოლში (თურქეთში), ბანკოკში (ტაილანდში) და ლაგოსში (ნიგერიაში), ვენეციაში (იტალიაში) და ა.შ. "ფორტუნა" გთავაზობთ წყლის ტრანსპორტის წარმატებულ ვარტიანებს.

სტამბოლი:

სტამბოლის ევროპულ და აზიურ მხარეს ერთმანეთთან წყლის ტრანსპორტი აკავშირებს. საბორნე ხაზებს აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 40% უკავია. წელიწადში წყლის ტრანსპორტს 50 მლნ მგზავრი გადაჰყავს. თუმცა, ეს ყველაფერი არ არის. სისტემის გამართულობაზე მეტყველებს კიდევ ერთი ფაქტი: საბორნე სისტემა ყველა სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთანაა დაკავშირებული. ავტობუსების ტერმინალები, მეტროს სადგური და გემები, სატრანსპორტო რუკაზე ერთიან მოსახერხებელ სამგზავრო სისტემას ქმნის, რომელიც მთელ ქალაქს მოიცავს.

ვენეცია:

ვაპორეტო – წყლის ავტობუსია ვენეციაში. აქ ჩასულებს ორი არჩევანი აქვთ, მოარონ ქალაქი ფეხით ან ისარგებლონ წყლის ტრანსპორტით, რომელიც ძალიან მოხერხებულია. ვენეციაში მოქმედებს წყლის ტაქსის სერვისიც. ზუსტად ისევე, როგორც სხვა ქვეყნებში ტაქსები მუშაობენ – ოღონდ წყალზე.

ბანკოკი:

ბანკოკს აღმოსავლეთ ვენეციას უწოდებენ. აქ წყლის სატრანსორტო სისტემა 1522 წელს შეიქმნა და ყოველდღიურად 100,000 მგზავრი გადაჰყავს.

ლაგოსი

აფრიკის სწრაფად მზარდ ქალაქში ლაგოსში, 2012 წელს მოსხლეობის რაოდენობამ 21 მილიონს გადააჭარბა. ქალაქი ლაგუნის გარშემო მდებარეობს, შესაბამისად მოსახლეობის მარტივად გადაადგილების და გზების განტვირთვისთვის წყლის ტრანსპორტის განვითარება პრობლემის გადაჭრის გზად მიიჩნიეს, თუმცა კომპანიებმა რომლებმაც ეს საქმე ჩაიბარეს, წყლის ტრანსპორტი მოსახერხებელ სამგზავრო სისტემად ვერ ჩამოაყალიბეს.

თამთა უთურგაშვილი

[post_title] => მტკვარი გზების ნაცვლად: რა მომავალი აქვს თბილისში წყლის ტრანსპორტს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtkvari-gzebis-nacvlad-aqvs-tu-ara-momavali-tbilisshi-wylis-transports [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 17:18:14 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 13:18:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147248 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147822 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 15:28:58 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:28:58 [post_content] => თათია დოლიძის მეუღლე საკუთარი სტატუსის კვალდაკვალ მეორე განცხადებას აქვეყნებს. შეგახსენებთ, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ წინა განცხადებაში მან აღნიშნა, - „ყველა იმ გარეწარს ვინც ემუქრება ჩემს ოჯახს და იკადრა ჩემს მეუღლეზე ეს ენით აუღწერელი სიბინძურის დაწერა!!!!! ძალიან მალე გაირკვევა სიმართლე და არც ერთს არ შეგრჩებათ!!! სიტყვები არ მყოფნის, რა უნდა დავუძახო თქვენს საქციელს, ქვეყნის დამქცევი ნაბიჭვრები ხართ... რაც შეეხება "ლიბერალიზმის მამებს", შეწყვიტეთ ვითომდა სოლიდარობის გამოცხადება, ამის მორალური უფლებაც კი არ გაქვთ. თქვენ იმათ გამოუცხადეთ სოლიდარობა ვისი ოჯახებიც მიწასთან გაასწორებული გყავდათ წლების მანძილზე“. როგორც ჩანს, მას თავისი მოსაზრებების კიდევ ერთხელ გავრცობამ მოუწია, რადგან ზოგიერთი ადამიანი მას დაუპირისპირდა. ვაკომ თავისი პოზიცია განმარტა: „ჩემმა მეუღლემ თავისი სტატუსით "ლუსტრაციის" პროცესი წამოიწყო, ხოლო მე ჩემი სტატუსით ჩემდა უნებურად ეს "ლუსტრაციის" პროცესი გავაგრძელე. პოლიტიკური კულტურა, რა თქმა უნდა, საქართველოში ან არ გვაქვს ან ძალიან დასახვეწია. კიდევ ბევრი გამოაშკარავებს თავს ამ პროცესში, ასე ჩანს. ყველასთვის გასაგები იყო, რომ მე პოლიტიკურ პარტიას მივმართე და არავითარ შემთხვევაში არასამთავრობოებს ან ქალებს, ან სხვა საღად მოაზროვნე ადამიანებს, რომლებმაც ჩემს მეუღლეს სოლიდარობა გამოუცხადეს. ლიბერალიზმის მამებიც ბრჭყალებში დავწერე სწორედ იმიტომ, რომ ლიბერალურ ღირებულებებს ვერ ვხედავ მოძალადე ადამიანებში, როგორებადაც მე მიმაჩნია კონკრეტული პარტია, თორემ ადამიანის პირადი თავისუფლების პირველი ქომაგი თავად ვარ. იმათ კი, ვინც ჩემი განცხადება ჩემი მეუღლის მიმართ უნდობლობად შერაცხეთ, ამაზე კომენტარიც კი ზედმეტია. სტატუსის მეორე ნაწილმა შეგაწუხათ და პირველს მოსდექით სექსიზმის და ღრუზინობის ძახილით. სატელევიზიო აღიარებებამდე ეს ადამიანები უარყოფდნენ ამ მინაწერების ავტორობას და მე აღვნიშნე, რომ სიმართლე გაირკვევა და სამართალიც მოჰყვება სიმართლეს. ჩემი ოჯახის ასეთი შეურაცხყოფა და მუქარა არცერთ გარეწარს არ შერჩება. მე პატივს ვცემ თათიას გადაწყვეტილებას, რომ ეს საკითხი ისე მოაგვაროს, როგორც თვითონ ჩათვალა საჭიროდ და მის გვერდში ვარ. საბედნიეროდ, ბევრია ისეთი ადამიანი საქართველოში (თუნდაც ის ახალგაზრდები, ვის გვერდითაც იდგა თათია ოკუპაციის ხაზთან), რომ ჩემს სტატუსს თავის თავზე არ მიიღებდა და სწორედ ეს ადამიანები არიან საქართველოს მომავალი და არა თქვენ - "ქართველთა მარშის" ის ორგანიზატორები, ვინც ჩემს ცოლს შეურაცხყოფას აყენებთ, ან ფსევდოლიბერალები, რომლებიც მხოლოდ იმ ძალადობას გმობთ, რომელიც თქვენს პარტიულ ინტერესებს ეხმიანება და სხვას დღემდე აპრავებთ, ან როგორც მინიმუმ - არ გმობთ. სამწუხაროდ, ჩემი მეუღლისგან შორს ვიმყოფები და აქედან რთულია, ყველაფრისთვის თვალის დევნება. არც ქალთა მარშის შესახებ მქონდა ინფორმაცია, თორემ გაგამხნევებდით, ძვირფასო ქალბატონებო, ძალიან რომ გეწყინათ ჩემი უყურადღებობა. ბევრი ქალი ვიცი ჩემი მეუღლის თამადობით, რომელიც ბევრ კაცზე უფრო ვაჟკაცია! ის, რომ ორივე მხარე დამიპირისპირდა, იმის კარგი მაჩვენებელია, რომ სწორ პოზიციაზე ვდგავარ. P.S. ისწავლეთ კრიტიკის მიღება. კლავიატურშიკობა კი ჩემი საქმე არ არის. ეს თქვენი თვითდამკვიდრების პრაქტიკა ყოფილა“. [post_title] => თათია დოლიძის მეუღლის კიდევ ერთი სკანდალური განცხადება - „ჩემი მეუღლე ბევრ კაცზე უფრო ვაჟკაცია...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tatia-dolidzis-meughlis-kidev-erti-skandaluri-ganckhadeba-chemi-meughle-bevr-kacze-ufro-vadjkacia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:28:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:28:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147822 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147765 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-20 13:16:40 [post_date_gmt] => 2017-07-20 09:16:40 [post_content] => დაღლილობა, სიმძიმის შეგრძნება კიდურებში, გულის აჩქარება, ციებ-ცხელება - თუ სოლარიუმში ერთხელ მაინც ხართ ნამყოფი, ეს სიმპტომები თქვენთვის უცხო ნამდვილად არ იქნება. რუჯის მოყვარულთათვის სეზონს მნიშვნელობა არ აქვს, სოლარიუმი  მათთვის გარუჯვის საუკეთესო საშუალებაა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას სმენია მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ, სოლარიუმის მომხმარებლები საფრთხეს რეალურად არ აღიქვამენ და გარუჯვის მარტივს გზას მაინც მიმართავენ. „სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს“,  - თავს ყველასთვის კარგად ცნობილი ფრაზით იმართლებენ, თუმცა, მსხვერპლსაც გააჩნია. გარუჯვის მარტივმა გზამ შესაძლოა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები გამოიწვიოს. ქეთი რამიშვილი რუჯის მოყვარულთაგან ერთ-ერთია, რომელიც სოლარიუმს საკმაოდ ხშირად სტუმრობდა, საფრთხეების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდა, თუმცა არ დაიჯერა  მანამ, სანამ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები არ შეექმნა. პრობლემებს სწორედ სოლარიუმს უკავშირებს. „ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა მქონდა, შემდეგ კი უფრო გამირთულდა. ექიმებს ესე დაზუსტებით არ უთქვამთ, რომ სოლარიუმის ბრალი იყო, მაგრამ მე სწორედ ამას ვუკავშირებ. მას შემდეგ სოლარიუმში აღარ დავდივარ და ყველას ვურჩევ, რომ არ იარონ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ქეთი. ქეთისგან განსხვავებით, 23 წლის გვანცა კუჭუხიძემ ზუსტად იცის, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები სწორედ სოლარიუმის ბრალია. გარუჯვის ამ მეთოდს ისიც ძალიან ხშირად მიმართავდა, ყოველდღიურად დადიოდა გასარუჯად და თან საკმაოდ დიდი ხნით ჩერდებოდა, პრობლემებმა კი მალე იჩინა თავი. „რუჯი ძალიან მიყვარს, ამიტომ სოლარიუმში სისტემატიურად დავდიოდი. მოგვიანებით შევამჩნიე, რომ სხეულზე ხალების რაოდენობა გაიზარდა, სახეზე ლაქები გამიჩნდა, ექიმთან მივედი და პირველი, რაც მითხრა, სოლარიუმს აღარ გაეკაროო. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვმკურნალობდი, რომ პრობლემები გამოსწორებულიყო,“ - აღნიშნავს „ფორტუნასთან“ გვანცა. რა დაავადებებს იწვევს სოლარიუმი მელანომა, კანის კიბო, თვალის დაავადებები - ეს ჯანმრთელობის ის სამი ძირითადი პრობლემაა, რაც სოლარიუმში სიარულმა შეიძლება, გამოიწვიოს. რისკჯგუფს განსაკუთრებით არასრულწლოვნები და 35 წლამდე ასაკის ადამიანები მიეკუთვნებიან. „დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის“ არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი, ლელა სტურუა, აღნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მაღალ რისკჯგუფს მიეკუთვნებიან ღია ფერის კანის და თვალის ფერის მქონე ადამიანები. „დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციაა, რომ საერთოდ არ გამოვიყენოთ სოლარიუმი, განსაკუთრებით 35 წლამდე ასაკის პირებმა. თუ მაინც აპირებს ადამიანი სოლარიუმში სიარულს, მაშინ, მაქსიმუმ, 5 წუთი უნდა გაჩერდეს,“ - ამბობს ლელა სტურუა. სოლარიუმთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა, დავით სერგეენკომაც. მინისტრმა მოსახლეობას მოუწოდა, მაქსიმალურად დაიცვან ზომიერება. „ესთეტიკა და სილამაზე გასაგებია, მაგრამ ყველაფერს თავის ზომა აქვს და სოლარიუმის მომხმარებლებმა ეს ზომა აუცილებლად უნდა დაიცვან,“ - აცხადებს სერგეენკო. საფრთხე რეალურია, ჯანმრთელობისთვის შექმნილი პრობლემის გადაჭრის გზები კი - რთული. სპეციალისტები არათუ სოლარიუმის კატეგორიული წინააღმდეგები არიან, ისინი მოსახლეობას მზის სხივებთან კონტაქტის დროსაც სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. რუჯის მიღება დილის 11 საათამდე და საღამოს 18 საათის შემდეგ არის მიზანშეწონილი. მანამ, სანამ მოქალაქეები „სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს“ ფრაზით იმართლებენ, „ჯანმრთელობის ფასი არაფერია“ - ამტკიცებენ სპეციალისტები.   გვანცა ბზიავა  [post_title] => რისკიანი სილამაზე - რა დაავადებებს იწვევს სოლარიუმი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => riskiani-silamaze-ra-daavadebebs-iwvevs-solariumi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 13:28:27 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 09:28:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147765 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147248 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 16:49:12 [post_date_gmt] => 2017-07-20 12:49:12 [post_content] => მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ჯგუფი მტკვარზე წყლის ტრანსპორტის იდეას განიხილავს. როგორც მათ მიერ შედგენილ ოფიციალურ დოკუმენტში წერია, მტკვარზე,  მისი გრძივი ღერძის გასწვრივ, შესაძლოა, მგზავრების გადაადგილების ალტერნატიულ საშუალებად წყლის ტრანსპორტი გამოიყენონ.
„მდინარის ნაპირები რამდენიმე ადგილზე აღჭურვილია წყალთან მისადგომებით (კიბეებითა და პანდუსებით) მათი ეფექტურად გამოყენებისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითია გასათვალისწინებელი:
 • მდინარის საკანალიზაციო და სხვა ნარჩენებისგან გათავისუფლება
 • გამოსაკვლევია მდინარის ნაპირების სიღრმე ნაოსნობისთვის
 • აუცილებელია წყლისა და ქუჩის სიმაღლის დონეებს შორის არსებული დიდი სხვაობის შემცირება მდინარის ნაპირებთან მიწვდომადობის თვალსაზრისით“, – ნათქვამია გენერალური გეგმის დოკუმენტში.
  გასათვალისწინებელია წყლის დონე და დაბინძურების ხარისხი როგორც "ფორტუნასთან" ცირა ელისაშვილმა განაცხადა, მსგავსი ინიციატივა კადიდ ჩარკვიანმა საბჭოთა პერიოდში წამოაყენა.
"იყო საუბარი იმაზე, რომ მტკვარზე ყოფილიყო სატრანსპორტო სისტემა. თუმცა, ამ პროექტის განხორციელებას ბევრი კვლევა სჭირდება სხვადასხვა მიმართულებით, თუნდაც წყლის დონეზე, რომელიც სეზონურად იკლებს...", – განაცხადა ცირა ელისაშვილმა "ფორტუნასთან."
ამასთან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მტკვარი თბილისის ტერიტორიაზე ძალიან დაბინძურებულია და მისი დასუფთავება არავის ევალება. შესადგენია მარშუტები, ასარჩევია წლის ტრანსპორტის სახეობა და ა.შ. თუმცა, შეუძლებელი არაფერია და ამას სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც ადასტურებს.  

სხვა ქვეყნების გამოცდილება

წყლის ტრანსპორტს მსოფლიოში აქტიურად გამოიყენებენ: სტამბოლში (თურქეთში), ბანკოკში (ტაილანდში) და ლაგოსში (ნიგერიაში), ვენეციაში (იტალიაში) და ა.შ. "ფორტუნა" გთავაზობთ წყლის ტრანსპორტის წარმატებულ ვარტიანებს.

სტამბოლი:

სტამბოლის ევროპულ და აზიურ მხარეს ერთმანეთთან წყლის ტრანსპორტი აკავშირებს. საბორნე ხაზებს აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 40% უკავია. წელიწადში წყლის ტრანსპორტს 50 მლნ მგზავრი გადაჰყავს. თუმცა, ეს ყველაფერი არ არის. სისტემის გამართულობაზე მეტყველებს კიდევ ერთი ფაქტი: საბორნე სისტემა ყველა სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთანაა დაკავშირებული. ავტობუსების ტერმინალები, მეტროს სადგური და გემები, სატრანსპორტო რუკაზე ერთიან მოსახერხებელ სამგზავრო სისტემას ქმნის, რომელიც მთელ ქალაქს მოიცავს.

ვენეცია:

ვაპორეტო – წყლის ავტობუსია ვენეციაში. აქ ჩასულებს ორი არჩევანი აქვთ, მოარონ ქალაქი ფეხით ან ისარგებლონ წყლის ტრანსპორტით, რომელიც ძალიან მოხერხებულია. ვენეციაში მოქმედებს წყლის ტაქსის სერვისიც. ზუსტად ისევე, როგორც სხვა ქვეყნებში ტაქსები მუშაობენ – ოღონდ წყალზე.

ბანკოკი:

ბანკოკს აღმოსავლეთ ვენეციას უწოდებენ. აქ წყლის სატრანსორტო სისტემა 1522 წელს შეიქმნა და ყოველდღიურად 100,000 მგზავრი გადაჰყავს.

ლაგოსი

აფრიკის სწრაფად მზარდ ქალაქში ლაგოსში, 2012 წელს მოსხლეობის რაოდენობამ 21 მილიონს გადააჭარბა. ქალაქი ლაგუნის გარშემო მდებარეობს, შესაბამისად მოსახლეობის მარტივად გადაადგილების და გზების განტვირთვისთვის წყლის ტრანსპორტის განვითარება პრობლემის გადაჭრის გზად მიიჩნიეს, თუმცა კომპანიებმა რომლებმაც ეს საქმე ჩაიბარეს, წყლის ტრანსპორტი მოსახერხებელ სამგზავრო სისტემად ვერ ჩამოაყალიბეს.

თამთა უთურგაშვილი

[post_title] => მტკვარი გზების ნაცვლად: რა მომავალი აქვს თბილისში წყლის ტრანსპორტს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtkvari-gzebis-nacvlad-aqvs-tu-ara-momavali-tbilisshi-wylis-transports [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 17:18:14 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 13:18:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147248 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 562 [max_num_pages] => 188 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7dc0007aa653209c719a524d96860cc6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

მსგავსი სიახლეები