თათია დოლიძის მიმართ მუქარაზე მოკვლევა არ დაწყებულა – დაარღვია თუ არა შსს-მ კანონი

პოპულარული

თათია დოლიძის მიმართ მუქარაზე მოკვლევა არ დაწყებულა – დაარღვია თუ არა შსს-მ კანონი

თათია დოლიძის მიმართ მუქარაზე, რომელიც გუშინ სოციალური ქსელით გავრცელდა და საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია, შსს-ს  მოკვლევა არ დაუწყია და, როგორც ჩანს, არც დაიწყებენ, თუკი მათ თავად თათია დოლიძე არ მიმართავს.

ამის შესახებ შსს-ში „ფორტუნას“ კითხვის საპასუხოდ განუცხადეს. მათი თქმით, მოკვლევის დასაწყებად აუცილებელი, რომ  დაზარალებულმა მიმართოს.

როგორც თათია დოლიძემ „ფორტუნასთან“ საუბრისას განაცხადა, „კონსულტაციას გავდივარ სპეციალისტებთან და როგორც საჭირო იქნება საზოგადოებისთვის, ქართველი ქალებისთვის, ისე მოვიქცევი“.

„რეაგირება საჭირო იმიტომ, რომ მსგავსი ტიპის ბულინგი და სიძულვილი ენა არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. რა ფორმით იქნება ეს, ზუსტად არ ვიცი იმიტომ, რომ მე არ ვარ იურისტი და ჯერ არის გასარკვევი, რა ტიპის დანაშაულია. რეაგირების გარეშე რომ არ უნდა დარჩეს ეს, გასაგებია, მაგრამ, მეორე მხრივ, რეაგირების გარეშე არც დარჩენილა იმიტომ, რომ საზოგადოებამ აიმაღლა ხმა ყველანაირად ჩემგან დამოუკიდებლად. ასე რომ, ეს უკვე არის რეაგირება. თუმცა, მე მაინც აუცილებლად გავივლი კონსულტაციას პროფესიონალებთან, ისევ და ისევ არა თათია დოლიძის გამო იმდენად, რადგან მე ესე ნამდვილად არც ვშინდები და არც მეშინია, უბრალოდ იმის გამო, რომ ეს არ იყოს ნორმა,“ – ამბობს თათია დოლიძე.

თუმცა, როგორც იურისტები აცხადებენ, მედიაში და მათ შორის სოციალურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, ყოველგვარი მიმართვის გარეშე ავალდებულებს სათანადო უწყებებს, რომ მოკვლევა დაიწყონ.  ამ მოკვლევის შედეგები კი აჩვენებს, გამოძიება უნდა დაიწყოს თუ არა და, თუ დაიწყება, რომელი მუხლით წარიმართება.       

იურისტი ლევან ალაფიშვილი „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ, თუ მუქარაზეა საუბარი, შსს ვალდებულია, საქმის შესწავლა, მოკვლევა დაიწყოს. როდესაც საქმე ეხება საჯარო მუქარას და შესაძლოა, საკმაოდ მძიმე ფორმით, სამართლებრივი ორგანოების მხრიდან რეაგირება სავალდებულოა. ამას კანონი ავალდებულებს. მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაცია შესაძლოა, რომ საქმის შესწავლის დაწყების საფუძველი გახდეს. კვალიფიკაციაზეა დამოკიდებული, დაიწყება თუ არა კონკრეტული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა. როდესაც შეიკრიბება მასალები, თუ აღმოჩნდება რომ მუქარა რეალურია და სუბიექტიც გამოიკვეთება, მტკიცებულებები საკმარისი იქნება ამის შემდეგ ე.წ. საწყისი ბრალი დადგინდება, მერე ხდება პირის პასუხისგებაში მიცემის საკითხი და დევნის საკითხი.

„საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია გამოძიების ორგანოთა მიერ შესწავლის და შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებების დაწყების საფუძველია. მოპოვებული მონაცემების ერთობლიობით გამოძიებამ უნდა იმსჯელოს ქმედებაზე – არის ეს მუქარა თუ დევნა, მის ჩამდენ პირებზე და ამას უნდა მოჰყვეს გადაწყვეტილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებისა თუ ბრალის წაყენების თაობაზე. მუქარა სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ქონებისთვის ზიანის მიყენებას გულისხმობს და მაქსიმალური სასჯელია 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ჯგუფურად ჩადენისას – 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება დევნას, ესეც დასჯადი ქმედებაა და გულისხმობს აზრის გამო პირის დევნას, რომელიც სხვადასხვა ფორმით შეიძლება, განხორციელდეს. დევნისთვის მაქსიმალური სასჯელია თავისუფლების აღკვეთა 2 წლით, ჯგუფურად ან ძალადობის მუქარით ჩადენისას კი – 3 წლით. ეს საკითხები გამოძიების ორგანომ უნდა გამოიკვლიოს და დააკვალიფიციუროს ქმედება,“ – ამბობს ლევან ალაფიშვილი.

მიუხედავად ამისა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შსს-ს ჯერჯერობით მოკვლევა არ დაუწყია და არც აპირებს, თუკი მათ თავად  თათია დოლიძე არ მიმართავს.

ამის პარალელურად კი საზოგადოებაში პროტესტი  ამ მუქარის მიმართ სულ უფრო მწვავდება.

ქალთა მოძრაობა GEORGIAN WOMEN’S MOVEMENT უკვე დაიწყო ონლაინ ხელმოწერების შეგროვება, რომლითაც  სახელმწიფოს, მედიას და საზოგადოებას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.

ასევე აქტიურობენ სოციალურ ქსელებში  საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეები.

საკანონმდებლო რეგულაცია

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 

მუხლი 101. ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ

1. გამოძიების დაწყების საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამომძიებელს ან პროკურორს მიაწოდეს, გამოვლინდა სისხლის სამართლის პროცესის დროს ან გამოქვეყნდა მასმედიაში.

2. დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება იყოს წერილობითი, ზეპირი ან სხვაგვარად დაფიქსირებული

სისხლის სამართლის კოდექსი 

მუხლი 151. მუქარა

1. სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; გ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან ორსული ქალის მიმართ, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.

მუხლი 156. დევნა

1. ადამიანის დევნა სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის გამო, ანდა მის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ ან მეცნიერულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.

2. იგივე ქმედება: ა) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით; ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.

 

 

გვანცა ბზიავა 

 

WP_Query Object
(
  [query] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => shss
                  [1] => muqara
                  [2] => tatia-dolidze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => qartvelta-marshi
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 146659
        )

    )

  [query_vars] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => shss
                  [1] => muqara
                  [2] => tatia-dolidze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => qartvelta-marshi
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 146659
        )

      [error] => 
      [m] => 
      [p] => 0
      [post_parent] => 
      [subpost] => 
      [subpost_id] => 
      [attachment] => 
      [attachment_id] => 0
      [name] => 
      [static] => 
      [pagename] => 
      [page_id] => 0
      [second] => 
      [minute] => 
      [hour] => 
      [day] => 0
      [monthnum] => 0
      [year] => 0
      [w] => 0
      [category_name] => 
      [tag] => 
      [cat] => 
      [tag_id] => 107
      [author] => 
      [author_name] => 
      [feed] => 
      [tb] => 
      [paged] => 0
      [meta_key] => 
      [meta_value] => 
      [preview] => 
      [s] => 
      [sentence] => 
      [title] => 
      [fields] => 
      [menu_order] => 
      [embed] => 
      [category__in] => Array
        (
        )

      [category__not_in] => Array
        (
        )

      [category__and] => Array
        (
        )

      [post__in] => Array
        (
        )

      [post_name__in] => Array
        (
        )

      [tag__in] => Array
        (
        )

      [tag__not_in] => Array
        (
        )

      [tag__and] => Array
        (
        )

      [tag_slug__in] => Array
        (
        )

      [tag_slug__and] => Array
        (
        )

      [post_parent__in] => Array
        (
        )

      [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

      [author__in] => Array
        (
        )

      [author__not_in] => Array
        (
        )

      [ignore_sticky_posts] => 
      [suppress_filters] => 
      [cache_results] => 1
      [update_post_term_cache] => 1
      [lazy_load_term_meta] => 1
      [update_post_meta_cache] => 1
      [nopaging] => 
      [comments_per_page] => 50
      [no_found_rows] => 
      [order] => DESC
    )

  [tax_query] => WP_Tax_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [terms] => Array
                (
                  [0] => shss
                  [1] => muqara
                  [2] => tatia-dolidze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => qartvelta-marshi
                )

              [field] => slug
              [operator] => IN
              [include_children] => 1
            )

        )

      [relation] => AND
      [table_aliases:protected] => Array
        (
          [0] => mob1n_term_relationships
        )

      [queried_terms] => Array
        (
          [post_tag] => Array
            (
              [terms] => Array
                (
                  [0] => shss
                  [1] => muqara
                  [2] => tatia-dolidze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => qartvelta-marshi
                )

              [field] => slug
            )

        )

      [primary_table] => mob1n_posts
      [primary_id_column] => ID
    )

  [meta_query] => WP_Meta_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
        )

      [relation] => 
      [meta_table] => 
      [meta_id_column] => 
      [primary_table] => 
      [primary_id_column] => 
      [table_aliases:protected] => Array
        (
        )

      [clauses:protected] => Array
        (
        )

      [has_or_relation:protected] => 
    )

  [date_query] => 
  [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146659) AND ( 
 mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5179,107,17077,9430,16375)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
  [posts] => Array
    (
      [0] => WP_Post Object
        (
          [ID] => 236307
          [post_author] => 12
          [post_date] => 2018-04-27 11:34:27
          [post_date_gmt] => 2018-04-27 07:34:27
          [post_content] => ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქი სტუდენტურ საცხოვრებელს ორ სხვადასხვა ლოკაციაზე აერთიანებს. ბაგებში მდებარე ორი ოთხსართულიანი კორპუსი 1975 წელსაა აშენებული. სიძველის მიუხედავად, საცხოვრებელში 255 სტუდენტი და 43 თსუ-ის თანამშრომელი ცხოვრობს. გადასახდელი 50 ლარია, ამ ფასში კომუნალური გადასახადებიც შედის, მათ შორის, ზამთარშიც.

კომპლექსი აერთიანებს ორ კორპუსს,  10 სარეცხის მანქანით აღჭურვილ სამრეცხაოებს, დარბაზსა და რესურს ცენტრს, რომლებიც კომპიუტერებითა და ინტერნეტითაა აღჭურვილი. შენობაში სართულზე გათვალისწინებულია გოგონებისა და ბიჭებისთვის ცალკ-ცალკე ერთი საპირფარეშო და სააბაზანო. ოთახებში არის ორი საწოლი, ამდენივე სკამი და მაგიდა და კარადა ტანსაცმლისთვის. შენობას არ აქვს სამზარეულო ოთახი, სტუდენტებს საჭმლის მომზადება საკუთარ ოთახებში ან აივანზე უწევთ.

ბაგების სტუდენტური საცხოვრებლისგან განსხვავებით, ლისზე მდებარე კომპლექსში სტუდენტებს მეტი კომფორტი აქვთ. ეს კომფორტი კი თითოეული მათგანისთვის 150 ლარი ღირს. ოთახები გარემონტებულია და აღჭურვილია ახალი ინვენტარით. ახალშენებული კომპლექსი სასადილოს, სპროტულ დარბაზს, რესურს ცენტრსა და ბიბლიოთეკას, სპორტულ მოედანს და 3 საცხოვრებელ კორპუსს აერთიანებს. მათგან დატვირთული მხოლოდ ერთია. კორპუსებს აქვთ საკუთარი სამზარეულო და სამრეცხაო. სააბაზანო ოთახი კი თავად ოთახებშია განთავსებული. კიდევ ერთი, რაც ლისის საცხოვრებელს აქვს, ეს არის ადაპტირებული გარემო და ოთახები შშმ სტუდენტებისთვის.

სტუდქალაქში ცხოვრება მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ. მათში მოხვედრა კი ონლაინ რეგისტრაციის საშუალებითაა შესაძლებელი. ინფორმაცია ამის შესახებ სტუდენტებს პირად პორტალზე მისდით. საცხოვრებლები ამ დროის მონაცემებით, სრულად არაა დატვირთული.

 


ქეთი გიგოლაშვილი

[post_title] => „კედლებია ძველი, თორემ სული ახალგაზრდულია“- როგორ ცხოვრებენ სტუდენტურ ქალაქში [ვიდეორეპორტაჟი] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kedlebia-dzveli-torem-suli-akhalgazrdulia-rogor-ckhovreben-studentur-qalaqshi-videoreportadji [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-27 11:34:27 [post_modified_gmt] => 2018-04-27 07:34:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=236307 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 233361 [post_author] => 12 [post_date] => 2018-04-27 11:04:35 [post_date_gmt] => 2018-04-27 07:04:35 [post_content] => „გამოგვეხმაურეთ სასიამოვნო გარეგნობის ახალგაზრდა ქალბატონები , 23-30 წლამდე, სიმაღლე 170 სმ. და მეტი... გამოგზავნეთ 2 ფოტოსურათი,  (ერთი - 3/4 ფერადი ფოტო და მეორე - სრული ვიზუალით)“. დასაქმების პოპულარულ საიტზე  გამოქვეყნებული გამყიდველის ვაკანსია ინტერნეტსივრცეში ხუმრობის და განხილვის თემად იქცა. „ცოლს ეძებს თუ გამყიდველს“, „ ვაკანსიაში სასიამოვნო გარეგნობის მოთხოვნა დისკრიმინაციაა“  -  წერენ ინტერნეტმომხმარებლები. უცნაური მოთხოვნები, ფუნქციების ვრცელი ჩამონათვალი და მინიმალური ანაზღაურება ქართული შრომის ბაზრის დამახასიათებელი ნიშანია. თუმცა, გაცილებით რთული  შემთხვევებიც გვხვდება,  როცა ხელფასის მიღების ნაცვლად, დამსაქმებელს იქეთ უნდა გადაუხადო.  

პირამიდის პრინციპზე მომუშავე კომპანიები

ვაკანსიების განთავსების ცნობილი ინტერნეტპორტალების გარდა, განცხადებები დასაქმების შესახებ  მეტროს ამოსასვლელებში,  ავტობუსის გაჩერებებზე, სადარბაზოს,  ლიფტის ან შენობის ფასადებზეც შეიძლება, შეგხვდეთ. ასეთ განცხადებებს რამდენიმე დამახასიათებელი ნიშანი აერთიანებს - სამუშაოს ბუნდოვანი აღწერილობა, დაუკონკრეტებელი სახელფასო ანაზღაურება  და უცნობი კომპანია. 45 წლის ინგა ნოზაძემ გაზეთში  დასაქმების საინტერესო ვაკანსია ნახა.  უცხოური კომპანია სატელეფონო ოპერატორს ეძებდა . ანაზრაურება სამუშაო დროის მიხედვით 300-500 ლარამდე იყო განსაზღვრული. მითითებულ ნომერზე დარეკვისას განცხადების ავტორმა კომპანიის მენეჯერთან გადაამისამართა, ამავდროულად დაჟინებით მოითხოვა, ადგილზე მისვლისას ვაკანსიის ავტორის პერსონალური 4-ნიშნა კოდი ეთქვა.
„ სამთო ქიმიის შენობაში მისულმა აღმოვაჩინე,  რომ იგივე პოზიციაზე კიდევ 10- მდე ადამიანი იყო მოსული. კომპანიის მენეჯერმა  მოკლედ გაგვაცნო,  რომ სატელეფონო ოპერატორის პოზიციაზე მუშაობის დასაწყებად კომპანიის შესახებ ინფორმაციის შესწავლა და ტრენინგის გავლა იქნებოდა საჭირო, ტრენინგის საფასური 30 ლარს შეადგენდა. რა კომპანია იყო, რა უნდა შეგვესწავლა ან რა ინფორმაცია უნდა  გაგვეცა,  ამაზე კონკრეტულად არც სატელეფონო საუბრის და არც მენეჯერთან გასაუბრების შემდეგ არ მიგვიღია ინფორმაცია," - გვიყვება ინგა ნოზაძე.
ე.წ. უცხოურ კომპანიას დასაქმებისთვის საჭირო ტრენინგის 30 ლარი საბოლოოდ 7 ადამიანმა გადაუხადა. ტრენინგის პირველივე  დღეს გაირკვა,  რომ სატელეფონო ოპერატორის ფუნქცია რეალურად  მცენარეული მალამოების ტელეფონის მეშვეობით გაყიდვას გულისხმობდა. ანაზღაურება გაყიდული პროდუქციიდან დაანგარიშდებოდა, კომპანიაში ახალი კადრის  მიყვანის შემთხვევაში კი, ბონუსიც დაემატებოდა. მუშაობა ჩვენს რესპოდენტს აღარ გაუგრძელებია. ხელფასის  ნაცვლად მის მიერ ე.წ. ტრენინგში გადახდილი 30 ლარი კი გაურკვეველი კომპანიის შემოსავლად იქცა.     ასევე “უცხოურ კომპანიაში“ მოხვდა 19 წლის ლიკაც. მან  საინტერესო ვაკანსია ლიფტის კარზე ნახა გამოკრული. „წავიკითხე, სტუდენტებს ეძებდნენ მოქნილი სამუშაო გრაფიკით, გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე, ანაზღაურება 1000 ლარამდე. განცხადება ისე მომხიბვლელად ჟღერდა,  დამავიწყდა უფასო ყველი რომ  მარტო სათაგურშია და  მეგობრებთან ერთად მივედი.  გაგვატარეს ტრენინგი, როგორ უნდა გაგვეყიდა პროდუქცია, შემდეგ დაახლოებით  30-40 ლარიანი უთოები და ჩაიდნები ჩამოგვირიგეს,  რომელიც კარდაკარ ჩამოტარებით  150 ლარად უნდა გაგვეყიდა. ჩემსავით მოტყუებულ ერთ ადამიანს ერთი ნივთიც რომ გაეყიდა, მაინც მოგებულები რჩებოდნენ,“ -გვიყვება ლიკა.    

"ფორტუნას" ექსპერიმენტი

"მაღალანაზღაურებადი"  სამსახურის საპოვნელად „ფორტუნამ“ ექსპერიმენტი ჩაატარა.  ავტობუსების გაჩერებაზე  გამოკრული განცხადებით,  დამსაქმებელი ოფისში  მენეჯერის თანაშემწის თანამდებობაზე სასიამოვნო გარეგნობის გოგონას ეძებდა. მითითებულ ნომერზე დარეკვისას ჯერ დაკავება იყო, შემდეგ თავად გადმორეკეს: - გამარჯობა, ვაკანსიასთან დაკავშირებით გირეკავდით,  მენეჯერის ასისტენს ეძებთ? -დიახ, ახლადგახსნილი კომპანია ვართ და საოფისე თანამშრომლები გვჭირდება... -რა იქნება ჩემი მოვალეობა? -მენეჯერის ასისტენტი იქნებით და ზარებს უპასუხებთ, მოსულ ხალხს დახვდებით -ხელფასი არ იყო მითითებული  და... -ხელფასი გამომუშავებით  გექნებათ -ზარებზე პასუხით ან სტუმრების დახვედრით  რა პრინციპით უნდა გამოვიმუშაო ხელფასი? -იცით, გოგონა სავაჭრო კომპანია ვართ, ვყიდით ნივთებს,  მთელი ლექცია უნდა ჩაგიტაროთ ახლა ტელეფონით? მობრძანდით ოფისში და აქ აგიხსნით -ჩემს მეგობარსაც უნდა მუშაობა და შეიძლება წამოვიყვანო? -კი, კი,  ადგილები ბევრი გვაქვს ჯერ ახლები ვართ... -მენეჯერის ასისტენტის თანამდებობაზე ადგილები შეუზღუდავია ? ბოლო კითხვით (და სავარაუდოდ ამდენი კითხვით) გაღიზიანებულმა დასაქმების აგენტმა კიდევ ერთხელ განმარტა,  რომ ვაკანსის პირობებზე ტელეფონით საუბარს ოფისში მისვლა ჯობდა.  ე.წ. " სავაჭრო ოფისი"  სამთო ქიმიის შენობაში არსებული ერთი ოთახი აღმოჩნდა.  ადგილზე მისვლის შემდეგ აუცილებლად მისი გვარი უნდა დამეფიქსირებინა და მხოლოდ ამის შემდეგ გავარკვევდი მუშაობის პრინციპს.  გაჩნდა ეჭვი, რომ ჩვენი რესპოდენტების მსგავსად, ჩვენც პირამიდის პრინციპით მომუშავე "ოფისში" მოვხვდით.     ფინანსისტ პაატა ბაირახტარის განმარტებით, ბუნებაში ფინანსური პირამიდის ორი მოდელი გვხვდება.  ერთი, რომელიც  კლასიკური ფინანსური პირამიდის პრინციპით მუშაობს, რაც მენაბრეებისგან არარეალურად მაღალი საპროცენტო განაკვეთის  ხარჯზე თანხების მოზიდვაში გამოიხატება.  პირამიდის  მეორე მოდელი ქსელური მარკეტინგის პრინციპზეა დაფუძნებული და ნივთების საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით მაღალ ფასად გაყიდვით იღებს შემოსავალს. გასათვალისწინებელია, რომ ქსელური მარკეტინგი აუცილებლად ფინანსურ პირამიდას არ ნიშნავს, ქსელური მარკეტინგი დასავლურ ქვყნებში დამკვიდრებული, სწრაფადმზარდი ბიზნესია,  რომელიც კარგად მოარგეს თავიანთ სქემას თაღლითურმა კომპანიებმა. მუშაობის სქემა მარტივი და  დახვეწილია. ნივთებს,  რომლის საბაზრი ღირებულება ძალიან დაბალია, არაადეკვატურ მაღალ ფასად ყიდიან  და ამბობენ, რომ ფასს ნივთის არამატერიალური, მაგალითად, აურის გამწმენდი თვისება განსაზღვრავს. კომპანიაში ყველა გაწევრიანებულს ერთი ან რამდენიმე ახალი წევრის "გადაბირება" ევალება, რომლებიც თავად შეიძენენ ან სხვას მიჰყიდიან ნივთს, საბოლოოდ შემოსავლები პირამიდის  წვერში მყოფ პირთანთან ილექება.       "აფბას" ვიცე-პრეზიდენტის თქმით,  იურიდიული თვალსაზრისით  კომპანია მართალია.  ოფიციალურად სავაჭრო საქმიანობით არის  დაკავებული - ნივთებს ყიდის. „საზღვარგარეთ ასეთი კომპანიების წინააღმდეგ თაღლითობის ბრალდებით სასამართლო დავები ხშირია. საქართველოში,  მიუხედავად იმისა, რომ თავს მოტყუებულად ბევრი მიიჩნევს, მსაგვსი სამართლებრივი დავები არ შემხვედრია.  ჩვენს რეალობაში  ხშირად ასეთი კომპანიის საქმიანობის შესწავლას ფინანსური პოლიცია იწყებს. ამ დროს კომპანია იკეტება, იცვლის სახელს, ოფისს და ა.შ. საუკეთესო გამოსავალი საკანონმდებლო ცვლილება იქნება,  რომელიც გააკონტროლებს და  რეგულაციებს დაუწესებს ამ კომპანიებს,“ -  ამბობს პაატა ბაირახტარი.   ფინანსურ პირამიდის პრინციპით მომუშავე კომპანია,  რამდენიმე ნიშნით შეიძლება ამოვიცნოთ:
 • ბაზრის სხვა მოთამაშეებთან შედარებით არარელევანტურად მაღალი ფინანსური სარგებელი;
 • მაშტაბური,  მუდმივრეჟიმში მოქმედი საინფორმაციო,  საიმიჯო კამპანიები  საზოგადოებაში პოზიტიურად აღქმადი პირების  მონაწილეობით;
 • ფსიქოლოგიური დამუშავების მცდელობა ე.წ. ტრენინგებზე;
 • დამსაქმებლის მხრიდან  რაიმე გადასახადის ან ინვესტიციის ჩადების მოთხოვნა.
  სპეცილიასტები  მოქალაქეებს ასეთ კომპანიებსი დასაქმებისკენ  თავის შეკავებს ურჩევენ.  პირამიდაში საწყის ეტაპზე ჩათრეულმა ადამინებმა მოკლევადიანი მოგება მართლაც შეიძლება ნახონ, თუმცა, საბოლოოდ გადმობირებული ადამიანების რესური იწურება და სქემაც ჩამოშლისთვის არის განწირული.  

თამუნა გოგუაძე

              [post_title] => „ცოლს ეძებს თუ გამყიდველს“ - უცნაური ვაკანსიები და ყალბი დამსაქმებლები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cols-edzebs-tu-gamyidvels-ucnauri-vakansiebi-da-yalbi-damsaqmeblebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-27 11:04:35 [post_modified_gmt] => 2018-04-27 07:04:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=233361 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 236304 [post_author] => 12 [post_date] => 2018-04-26 17:44:59 [post_date_gmt] => 2018-04-26 13:44:59 [post_content] => „ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნება არ იქნება სწორი, თუ ამის აუცილებლობა არ დადგა და ღმერთმა ნუ ქნას, დადგეს. მეორედ მოსვლას ვადარებ ჩემს მოსვლას. რაღაც უბედურება უნდა მოხდეს ამისთვის,“ - ეს სიტყვები ყოფილ პრემიერმინისტრს, ბიძინა ივანიშვილს, ეკუთვნის. ამ განცხადებიდან 3  და თანამდებობის დატოვებიდან 5 წლის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება. უახლოეს მომავალში მას „ქართული ოცნების“ პარტიის თავმჯდომარედ წარადგენენ და შემდეგ, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, გამორიცხული არ არის, სახელმწიფო თანამდებობაზეც ვიხილოთ.

 

კრიზისი „ქართულ ოცნებაში“

ბიძინა ივანიშვილის მიერ ამ გადაწყვეტილების მიღებას მმართველ გუნდში დაპირისპირება უძღოდა წინ. მოახდინა თუ მან არა ბიძინა ივანიშვილის გეგმებზე გავლენა,  რამდენად მწვავე იყო მმართველ გუნდში არსებული ვითარება და რა ფაქტორი აქვს  ბიძინა ივანიშვილის „მეორედ მოსვლას“ „ქართული ოცნების“ გადარჩენაში, ამაზე „ფორტუნასთან“ პოლიტიკის ექსპერტები საუბრობენ. არსებული ვითარება რომ ერთადერთი თუ არა, ერთ-ერთი მიზეზია ივანიშვილის პოლიტიკაში ოფიციალურად დაბრუნების, ამაზე პოლიტიკის ექსპერტები თანხმდებიან.   თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ კულუარებიდან მთავრობის ეფექტიანად კონტროლი ბიძინა ივანიშვილს გაუჭირდა და ჩრდილიდან გამოსვლაც საჭირო ამიტომ გახდა.
„ქართულ ოცნებაში სერიოზული ვაკუუმია და უჭირთ წამოაყენონ საპრეზიდენტო კანდიდატი და აქ, ალბათ, ივანიშვილის ჩარევის გარეშე არაფერი გამოვა. ამასთან, ჩემი აზრით, ივანიშვილი უკმაყოფილოა მთავრობის მუშაობითაც. ასე მარტივად, შორიდან მთავრობის გაკონტროლება და თითების ქნევა არ გამოდის, ალბათ, მისი ახლოდან ჩარევაა, საჭირო,“ -  ამბობს თორნიკე შარაშენიძე.
ქვეყანაში და არა მხოლოდ „ქართულ ოცნებაში“ არსებულ კრიზისს  უკავშირებს ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებას ვახტანგ ძაბირაძე. პოლიტოლოგი ამბობს, რომ შესაძლოა, მოსახლეობა კონკრეტულად „ქართული ოცნების“ მიმართ მკვეთრად უარყოფითად განწყობილი არაა, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებაში უარყოფითი მუხტი გროვდება და რადგან არც ოპოზიციაშია „კრიზისული ამომრჩევლისთვის“ მისაღები ძალა, შესაძლოა, ვითარება მკვეთრად უარყოფითად შეიცვალოს. ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ სიტუაციის დარეგულირებისთვის ბიძინა ივანიშვილმა ამ გადაწყვეტილებით გარკვეული ნაბიჯი გადადგა.  
„სხვა ვითარებაა დღეს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ და სხვა იყო ვითარება, როცა ამბობდა, რომ ყველფერი კარგად არის და უბედურება თუ არ მოხდა, არ დავბრუნდებიო.  ამიტომ ერთმნიშვნელოვანად თქმა, რომ პარტიაში კრიზისის გამო დაბრუნდა ივანიშვილი პოლიტიკაში, არ იქნება სწორი. „შესაძლოა, მოხდეს სრულიად მოულოდნელი რამ, რომ ასე მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნასავით იფეთქოს სიტუაციამ, რაც ყველას თავდაყირა დააყენებს. წლის ბოლომდე კიდევ შეიძლება, სიტუაცია ისე მოაბრუნოს კაცმა, რომ ქვეყანა კრიზისისკენ არ წავიდეს, მაგრამ თუ დაგვიანდა და წავიდა პროცესი, მისი შველა გამორიცხული იქნება,“ - ამბობს ვახტანგ ძაბირაძე.
განსხვავებული პოზიცია აქვს პოლიტიკის ექსპერტ ნიკა ჩიტაძეს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ Freedom house- ის ანგარიშს იხსენებს, სადაც აღნიშნულია, რომ „ივანიშვილის პოლიტიკური ვენდეტები კვლავ მძიმე ტვირთად აწევს ქვეყანას“. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საჯაროდ უნდობლობა გამოუცხადეს, ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ მისი გათვალისწინება მაინც მოუხდათ.
„მიზანი ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების არის ის, რომ გაქარწყლდეს ის ხმები, რასაც საუბრობენ არაფორმალურ მმართველობაზე,“ - ამბობს ნიკა ჩიტაძე.  
მიუხედავად იმისა, რომ „ქართულ ოცნებაში“ დაპირისპირება სახეზეა, ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ის ივანიშვილის დაბრუნებასთან კავშირში ნაკლებად არის.
„ოცნება“ არის კრიზისში, მაგრამ ადამიანები, ვინც ნაკლებად ლოიალურობას გამოხატავენ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ხდება მათი ჩანაცვლება სხვა ადამიანებით. ივანიშვილს ამ დაპირისპირების პრობლემის მოგვარება ისედაც შეეძლო კულუარულად. 2013 წელს გადადგა პოსტიდან და ამის შემდეგ მართავდა 4 წლის განმავლობაში,“ -  ამბობს ნიკა ჩიტაძე.  

ივანიშვილის ფაქტორი კრიზისის გადაჭრის პროცესში

2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებში „ქართული ოცნების“ რიგებში ახალი სახეები გამოჩნდნენ და დაპირისპირებაც, სწორედ ძველსა და ახალ სახეებს შორის დაიწყო. მიუხედავად იმისა, თუ რამ განაპირობა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება, ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ეს ფაქტორი კრიზისის გადაჭრის პროცესში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს.  ნიკა ჩიტაძე ვარაუდობს, რომ სიტუაცია ახალი სახეების სასარგებლოდ შეიცვლება.
„ივანიშვილის მხარდაჭერას, ალბათ, კობახიძის გუნდი მოიპოვებს, გაცილებით ლოიალურია ივანიშვილთან,“ -  ამბობს ნიკა ჩიტაძე.
საკანონმდებლო ორგანოში გავლენის განაწილების მიმართულებით რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ელოდება თორნიკე შარაშიძე და ამბობს, რომ, სავარაუდოდ, ცვლილებები მთავრობაში იქნება. შარაშენიძე ამბობს, რომ დაპირისპირებას ადგილი მხოლოდ პარლამენტში არ ჰქონია და ამ კუთხით ინფრასტრუქტურის მინისტრის გადადგომა და გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომის მოლოდინიც უნდა გავიხსენოთ.
„ვის წინააღმდეგ არის ივანიშვილის დაბრუნებით ნაბიჯი გადადგმული, ამის პროგნოზზე ნუ ვიჩქარებთ. მე ველოდები წმენდას, მაგრამ არა პარლამენტში რომელიმე ჯგუფის წინააღმდეგ, არამედ მთავრობაში.  „რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილთან კავშირებს, ორივე ჯგუფში არიან ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირ კავშირი აქვთ მასთან. როგორ მე ვიცი, უშუალო კონტაქტი აქვს მასთან კობახიძეს და ძველებიდან, სიტყვაზე, ბესელიას,“ - ამბობს თორნიკე შარაშენიძე.
ვახტანგ ძაბირაძე კი მიიჩნევს, რომ პარტიის სათავეში ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ „გუნდებზე საუბარი დასრულდება“.  

სახელმწიფო თანამდებობა

მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის თანამდებობაზე არჩეულმა პრეზიდენტმა „ხასიათი გამოავლინა“, პრეზიდენტობის კანდიდატის შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი ყველასთვის ცხადი გახდა. როგორც თორნიკე შარაშიძე ამბობს, კანდიდატზე შეთანხმება რთულდება, ამიტომ არ გაუკვირდება, თუ პრეზიდენტობის კანდიდატად ბიძინა ივანიშვილის დასახელდება და არც იმას გამორიცხავს, რომ ივანიშვილი კვლავ პრემიერის პოსტს დაუბრუნდეს.
„ლოგიკურად, კანდიდატად უნდა დასახელებულიყო გიორგი კვირიკაშვილი, მაგრამ ის არ სახელდება, აშკარად ურჩევნია დარჩეს პრემიერმინისტრად. შესაბამისად, სხვა კანდიდატზე შეთანხმება ჭირს იმიტომ, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ადამიანი, ვისაც უცხოეთში აქვს კარგი კავშირები და ერთგულია ივანიშვილის. კვირიკაშვილი ამ მხრივ შეეფერებოდა ამ სამსახურს. „რაც შეეხება უცხოეთში კავშირებს, თუ ბიძინა ივანიშვილი იქნებოდა კანდიდატი, არ არის პრობლემა - თავის თავს ენდობა,“ -  ამბობს შარაშენიძე.
ქვეყანაში კრიზისზე საუბრისას ვახტანგ ძაბირაძე აღნიშნავს, რომ საზოგადოებისთვის პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარედ დაბრუნება ბევრს არაფერს ცვლის, მაგრამ აჩენს იმედს, რომ, თუ გადაიდგა პირველი ნაბიჯი, შეიძლება, გადაიდგას მეორეც, ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი პრემიერის პოსტს დაუბრუნდება. 
„ივანიშვილს სიამოვნებს პარტიის თავმჯდომარეობაო, ამის თქმა, მგონი, სწორი არ იქნება, მან გადადგა პირველი ნაბიჯი, ჩრდილიდან გამოვიდა და მეორე ნაბიჯი, უნდა ეს თუ არა, იქნება მისი გადაწყვეტილება, გახდეს პრემიერი, სხვა გამოსავალი ამ ქვეყანას ამ წუთში არ აქვს. ჩვენი უბედურებაა, რომ სხვა ლიდერი ამ წუთში არ არსებობს, მაგრამ ფაქტია და ვერაფერს ვიზამთ,“ - ამბობს ვახტანგ ძაბირაძე.
განსხვავებული პოზიცია აქვს ნიკა ჩიტაძეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილს სახელმწიფო თანამდებობა არაფრისთვის სჭირდება.
„ჩემი აზრით, ის არ დაიკავებს სახელმწიფო თანამდებობას. საპრეზიდენტო არჩევნებში მგონია, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას და არც ქვეყნის პრემიერმინისტრი გახდება, ვინაიდან მას, ალბათ, ურჩევნია, გავლენა ჰქონდეს ქვეყნის პრეზიდენტსა თუ პრემიერმინისტრზე და გააჩნდეს პარტიული თანამდებობა და ამით ნაწილობრივ აიცილოს პასუხისმგებლობა მთავრობის საქმიანობაზე,“ -  ამბობს ნიკა ჩიტაძე.  

პოლიტიკური სიტუაცია ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ

ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნებით არაფორმალურ მმართველობასთან დაკავშირებული ეჭვები კიდევ ერთხელ დადასტურდა. პარტიის თავმჯდომარედ არჩევის შემთხვევაში ეს კითხვები მხოლოდ ნაწილობრივ მოიხსნება. ამ კონტექსტში ექსპრემიერის ნაბიჯს ექსპერტები დადებითად აფასებენ. თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ მისი დაბრუნების შემდეგ მინისტრები გარკვეული გადაწყვეტილებებს დროულად მიიღებენ. 
„როგორც მე ვუყურებდი და ჩემი პირადი გამოცდილებიდან უნდა გითხრათ, რომ მთავრობის წევრებს რაღაც გადაწყვეტილებების მიღების ეშინიათ, ვაითუ, ბიძინას არ მოეწონოსო. არადა, ბიძინას შეიძლება, სულ არ უნდა რაღაც პროცესში ჩართვა, მაგრამ მაინც ეშინიათ, ამიტომ სჯობს, უფრო ახლო კონტაქტში იყოს ხელისუფლებასთან, უფრო მალე მიიღებენ მინისტრები გადაწყვეტილებას, რადგან უმრავლესობა მათგან არ წარმოადგენს სერიოზულ ფიგურას და ერთ კაცზეა დამოკიდებული,“ - ამბობს თორნიკე შარაშენიძე.
როგორ შეიცვლება სხვა მხრივ ქვეყანაში ვითარება, ამაზე ნიკა ჩიტაძე ბიძინა ივანიშვილის პრემიერობის დროს იხსენებს  და ამბობს, რომ ქვეყნის უკეთესობისკენ რადიკალური ცვლილებებს არ უნდა ველოდოთ.
„ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ მაინცდამაინც დადებითს არაფერს უნდა ველოდოთ. როცა ის გახდა პრემიერმინისტრი, გახსოვთ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2-ჯერ შემცირდა, 6.4%-დან 3.2% -მდე.  გარდა ამისა, დემოკრატიის მიმართულებითაც არ ჰქონდა ადგილი პროგრესს.  გახსოვთ, რომ საკრებულოში მოხდა ადამიანების შეჭრა, რასაც მმართველი ძალა უწყობდა ხელს და შეიცვალა ძალით ადგილობრივი თვითმმართველობა. ან სიტყვის თავისუფლების კუთხით, როცა ივანიშვილი იბარებდა ჟურნალისტებს, ექსპერტებს და აძლევდა შენიშვნებს, თუ რატომ გამოხატა ამა თუ იმ ჟურნალისტმა თუ ექსპერტმა ესე თუ ის კრიტიკული აზრი ხელისუფლების მიმართ, ამიტომაც მე მგონია, ვითარება უკეთესობისკენ არ შეიცვლება, შეიძლება, შეიცვალოს მათთვის, ვისაც ივანიშვილი აფინანსებს, ან ვისაც სურს მისგან დაფინანსების მიღება,“ - ამბობს ნიკა ჩიტაძე.  
უახლოეს დღეებში „ქართული ოცნების“ პოლიტსაბჭოს სხდომა გაიმართება, შემდეგ კი ყრილობა, სადაც პარტიის თავმჯდომარედ ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატურას წარადგენენ. „ქართულმა ოცნებამ“ პოლიტსაბჭოს განახლებული შემადგენლობაც უნდა აირჩიოს.    

თაკო ივანიაძე 

[post_title] => ივანიშვილის დაბრუნება - იწყება თუ არა ახალი ეტაპი ქართულ პოლიტიკაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ivanishvilis-dabruneba-iwyeba-tu-ara-akhali-etapi-qartul-politikashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-26 17:47:28 [post_modified_gmt] => 2018-04-26 13:47:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=236304 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 236307 [post_author] => 12 [post_date] => 2018-04-27 11:34:27 [post_date_gmt] => 2018-04-27 07:34:27 [post_content] => ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქი სტუდენტურ საცხოვრებელს ორ სხვადასხვა ლოკაციაზე აერთიანებს. ბაგებში მდებარე ორი ოთხსართულიანი კორპუსი 1975 წელსაა აშენებული. სიძველის მიუხედავად, საცხოვრებელში 255 სტუდენტი და 43 თსუ-ის თანამშრომელი ცხოვრობს. გადასახდელი 50 ლარია, ამ ფასში კომუნალური გადასახადებიც შედის, მათ შორის, ზამთარშიც. კომპლექსი აერთიანებს ორ კორპუსს,  10 სარეცხის მანქანით აღჭურვილ სამრეცხაოებს, დარბაზსა და რესურს ცენტრს, რომლებიც კომპიუტერებითა და ინტერნეტითაა აღჭურვილი. შენობაში სართულზე გათვალისწინებულია გოგონებისა და ბიჭებისთვის ცალკ-ცალკე ერთი საპირფარეშო და სააბაზანო. ოთახებში არის ორი საწოლი, ამდენივე სკამი და მაგიდა და კარადა ტანსაცმლისთვის. შენობას არ აქვს სამზარეულო ოთახი, სტუდენტებს საჭმლის მომზადება საკუთარ ოთახებში ან აივანზე უწევთ. ბაგების სტუდენტური საცხოვრებლისგან განსხვავებით, ლისზე მდებარე კომპლექსში სტუდენტებს მეტი კომფორტი აქვთ. ეს კომფორტი კი თითოეული მათგანისთვის 150 ლარი ღირს. ოთახები გარემონტებულია და აღჭურვილია ახალი ინვენტარით. ახალშენებული კომპლექსი სასადილოს, სპროტულ დარბაზს, რესურს ცენტრსა და ბიბლიოთეკას, სპორტულ მოედანს და 3 საცხოვრებელ კორპუსს აერთიანებს. მათგან დატვირთული მხოლოდ ერთია. კორპუსებს აქვთ საკუთარი სამზარეულო და სამრეცხაო. სააბაზანო ოთახი კი თავად ოთახებშია განთავსებული. კიდევ ერთი, რაც ლისის საცხოვრებელს აქვს, ეს არის ადაპტირებული გარემო და ოთახები შშმ სტუდენტებისთვის. სტუდქალაქში ცხოვრება მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ. მათში მოხვედრა კი ონლაინ რეგისტრაციის საშუალებითაა შესაძლებელი. ინფორმაცია ამის შესახებ სტუდენტებს პირად პორტალზე მისდით. საცხოვრებლები ამ დროის მონაცემებით, სრულად არაა დატვირთული.  

ქეთი გიგოლაშვილი

[post_title] => „კედლებია ძველი, თორემ სული ახალგაზრდულია“- როგორ ცხოვრებენ სტუდენტურ ქალაქში [ვიდეორეპორტაჟი] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kedlebia-dzveli-torem-suli-akhalgazrdulia-rogor-ckhovreben-studentur-qalaqshi-videoreportadji [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-27 11:34:27 [post_modified_gmt] => 2018-04-27 07:34:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=236307 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1426 [max_num_pages] => 476 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7dc0007aa653209c719a524d96860cc6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

მსგავსი სიახლეები