ავტომობილები საავიაციო გულით.. გამორჩეულობის უაზრო მცდელობა თუ გენიალური გადაწყვეტილება? ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს, თუმცა ეს ფაქტი საკითხს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის.

ჩვენს გალერეაში თქვენ ნახავთ რამდენიმე გამორჩეულ ეგზემპლარს, რომლებმაც ტურბინები და რეაქტიული აგრეგატი მიიღეს. ეს ძრავები თავიდან თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენებისთვის იყო განკუთვნილი. მსგავსი მოდელების სია საკმაოდ მრავალფეროვანია და მოიცავს როგორც სარბოლო, ექსპერიმენტულ მანქანებს, ასევე საერთო მოხმარების გზებისთვის შექმნილ შეზღუდულ ტირაჟიან ავტომობილებს.