ესპანეთის მთავრობამ სამი ენის ევროკავშირის ოფიციალურ ენათა სიაში დამატება გადაწყვიტა.

მწარმოებელს სურს, რომ ტრადიციული თევზაობის ბევრად უფრო ეკოლოგიური და სუფთა ალტერნატივა წარადგინოს.