ათასობით ადამიანმა ულამაზესი ქალბატონები გამოარჩიეს.

გაარკვიეს, რომ შოტლანდიაში პრობლემურია ყოველთვიურად აუცილებელი ჰიგიენური საშუალებების შეძენა.

სიცხის დროს რაციონისთვის ყურადღების მიქცევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.