ევროპაში ცდილობენ, რომ ვირტუალური რეალობა განათლებაში სულ უფრო და უფრო ხშირად გამოიყენონ.