ხელისუფლებას სურს,რომ მოსახლეობას ავტომობილიდან ეკოლოგიურ ტრანსპორტზე გადასვლის მეტი სტიმული ქონდეს