მსოფლიოს ესმის, რომ მომავალი განუსაზღვრელია და დავუბრუნდებით თუ არა ოდესმე ნორმალურ რიტმს – არავინ იცის.