მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლის მიერ ხელთათმანის გამოყენებისაუცილებლობაზე რეკომენდაცია დედაქალაქის მერიაში არ მიუღიათ.

რეკლამა: 0:05