ფედერაციას ამ ვითარებაში მწვრთნელის მოძებნა ძალიან უჭირს.