ის მოქმედებს განწყობაზე, ურთიერთობებზე, გრძნობებთან გამკლავებასა და სირთულეების გადალახვის უნარზე.