განზრახ თამაში არ იარსებებს, მხოლოდ ბუნებრივი მდგომარეობა.