ტრადიციულად ქალები მამაკაცებზე ცუდ მძღოლებად ითვლებიან და ამ სტერეოტიპს თითქოს არაერთი მაგალითიც ადასტურებდა