ამ ველში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ადვილი მისახვედრია, ნამდვილ ადამიანთან გვაქვს საქმე თუ ყალბ გვერდთან

საქართველოს კონტექსტში Starlink განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო მაღალმთიან რეგიონებში ასევე ფართოზოლოვანი ინტერნეტ დაფარვის არმქონე დასახლებებშია. Starlink-ის დანერგვის შემდეგ ყველა ასეთ გეოგრაფიულ არეალში მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე წვდომა ნებისმიერი მსურველისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. 

გასულ წელს მან ფოტოებისა და ვიდეოების ერთხელ ნახვის შემდეგ გაქრობის ფუნქცია დაამატა