გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორთან, ილია თამარაშვილთან ერთად სახელმწიფოს ხელშეწყობით შექმნილ ხილის გადამმუშავებელ საწარმოში  წარმოების პროცესს გაეცნო.

„ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა რგოლის განვითარება. შესაბამისად, სამინისტროს პოლიტიკა მიმართულია როგორც პირველადი წარმოების ხელშეწყობის, ასევე შემნახველი და გადამმუშავებელი ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ. მეხილეობის მიმართულებით დადებითი შედეგები უკვე სახეზეა. დღეისათვის, ქვეყნის მასშტაბით, 11 000 ჰა-ზე მეტი ფართობის ინტენსიური, თანამედროვე ბაღია გაშენებული, იმისთვის, რომ მაქსიმალური ღირებულება მივიღოთ, შევძლოთ ნედლეულის უდანაკარგოდ შენახვა, ჩავანაცვლოთ იმპორტი და საექსპორტო პოტენციალი გავზარდოთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე სტანდარტების შემნახველი, გადამმუშავებელი და სამაცივრო საწარმოების შექმნა. ამ მიმართულებით, სახელმწიფოს აქვს  როგორც საგრანტო, ისე საკრედიტო რესურსით დახმარების პაკეტები. აღნიშნული საწარმოც, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ახორციელებს ხილის, მათ შორის, კენკრის შოკური გაყინვის მეთოდით წარმოებას,  სახელმწიფოს მხარდაჭერით არის შექმნილი“, – განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.

შპს „მამბო ფროსტი“ სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით შექმნილი საწარმოა, რომელიც შოკური მეთოდით დამუშავებული ხილის რეალიზაციას ადგილობრივ ბაზარზე ახდენს, ექსპორტს კი აზერბაიჯანში ახორციელებს.

საწარმო სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, 2020 წელს შეიქმნა. საწარმოში, ჯამურად, 4 მლნ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, მათ შორის 1,500,000 ლარზე მეტი  შეღავათიანი აგროკრედიტია. შპს „მამბო ფროსტის“, საწარმო სადაც 20-მდე ადამიანია  დასაქმებულია 12 დასახელების ცოცხლად  გაყინულ ხილს, მათ შორის კენკრას აწარმოებს.

საწარმოში შოკური გაყინვის მეთოდის გამოყენებით, 24 საათში, 2,5 ტონა ხილის გადამუშავებაა შესაძლებელი. საწარმოში მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების ნედლეული გადამუშავდება.

მარი მელიქიშვილი
ავტორი

მსგავსი თემები