დღეს საქათველოს პრეზიდენტმა, საქართველოს კონსტიტუციით მინიჭებული დისკრეციის ფარგლებში, შეიწყალა 8 თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებული, რომლებიც თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებს დღესვე დატოვებენ.

ამის გარდა, სალომე ზურაბიშვილმა 3 პირობით მსჯავრდებული (მათ შორის 1 ქალბატონი) შეიწყალა, რომლებიც სრულად გათავისუფლდნენ პირობითად ჩათვლილი თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი მოხდისაგან.

თამთა უთურგაშვილი
ავტორი

მსგავსი თემები