საქართველოს რკინიგზა 2019 წლის შედეგებს აჯამებს და მაჩვენებლებს ასაჯაროებს.
2019 წელს, პირველად 9 წლის განმავლობაში, საქართველოს რკინიგზით გადაზიდული ტვირთის მოცულობა გაიზარდა და ზრდის მაჩვენებელი 9%-ს შეადგენს!

3 მილიონზე მეტი: რკინიგზით გადაყვანილი მგზავრების ისტორიული მაჩვენებელი დაფიქსირდა

 

 

 

 

მსგავსი თემები