გიდები ითხოვენ მოხდეს ტერიტორიის დემარკაცია და ოფიციალურად გაფორმდეს, რომ დავით გარეჯი საქართველოს ტერიტორიაა.