მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია როგორც ბიუჯეტის ზედამხედველობის ნაწილში, ასევე მოსახლეობის ჩართულობის კუთხით

რეკლამა: 0:05