მისი უდიდებულესობა ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედი დილით ადრე ადგა, ძალიან თბილად ჩაიცვა და სასახლის მიწები ცხენზე ამხედრებულმა მოიარა