გასაკვირი არაა, რომ ეკრანული მოდა ყოველთვის უზარმაზარ გავლენას ახდენდა მამაკაცების ჩაცმულობაზე რეალურ ცხოვრებაში