ფასების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს

რეკლამა: 0:05