თუკი ფიქრობთ, რომ მთელი კვირის უძილობას შაბათ-კვირას გამოძინებით აანაზღაურებთ, ძალიან ცდებით