იმუნიზაციის პროცესში თავდაპირველად ჯანდაცვისა და განათლების სფეროს წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. ცხინვალის გარდა, ვაქცინაცია ჩატარდება რეგიონალურ საავადმყოფოებშიც.