ეკოპროდუქცია, ელექტრომობილები, მზის პანელები და სხვა მაღალტექნოლოგიური პროდუქტები, რომლებსაც ქუთაისში შექმნიან