„იმ ეპოქაში ვცხოვრობთ, როცა ადამიანები ზედმეტად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ და ზედმეტად მკაცრად სჯიან ერთმანეთს შეცდომებისთვის, მაშინ როცა ბევრად უკეთესი იქნებოდა შეცდომის შემდეგ დამნაშავის მოქმედებაზე დაკვირვება“

რეკლამა: 0:05