შემცირდა მაქსიმალური ქულა და დაიკლო გამსვლელი ქულის ზღვარმაც.

ირინა აბულაძე აღნიშნავს, რომ კომბინირებული გამოცდის გარდა უნივერსიტეტები აბიტურიენტებს სამოტივაციო წერილითა და პროექტებში მონაწილეობით შეფასდება.

რეკლამა: 0:05