გასულ წელს წარმატებული მოსწავლე FLEX-ის გაცვლითი პროგრამით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა და ჩამოსვლის შემდეგ მომზადება სკოლასთან არსებულ ცენტრში გააგრძელა.