გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე მუხლის პირველი და 362-ე მუხლის მე-2 ნაწილებით, 180-ე და 185-ე მუხლების მე-3 ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით.

"საქართველოს მიერ მიღწეული ეს შედეგი მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ ქვეყანას საკრედიტო რეიტინგი და მოლოდინები გაუუარესდა"