ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტმა კანონმდებლობის დაცვით დაიწყო შპს „ფრესკო შოპინგ ცენტრის“ საქმიანობის გასვლითი საგადასახადო შემოწმება.