ფსიქიატრია არ არის სადამსჯელო იარაღი, ეს არის მედიცინის დარგი: საქართველოში ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების 78 ათასზე მეტი შემთხვევაა აღრიცხული.