"ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომდევნო პერიოდში იქნება შევქმნათ მყარი საფუძვლები, რათა 2024 წელს საქართველომ წარადგინოს ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობაზე".