მოძრაობა „თანასწორობის თაობა“ გაეროს ინიციატივით, მიმდინარე წლიდან დაიწყო. იგი მსოფლიოს მასშტაბით COVID- 19-ის გამოწვევებით შეცვლილ სინამდვილეში ქალთა უფლებებისთვისა და გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლის ახალ სივრცეს ქმნის.