კითხვაზე არის თუ არა ნიადაგში პრობლემები ტყვიის მხრივ, მინისტრი აცხადებს, რომ ნიადაგში სხვადასხვა პრობლემებია, ზოგან ნაყოფიერების კუთხით, ზოგან - დაბინძურების.