„ხელისუფლებამ არ შეასრულა ვალდებულებები: სექტორული და სასამართლო რეფორმა და ზოგადად იმ ვითარებას, რაც დღეს საქართველოშია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირმა ამ შემთხვევაში საქართველოს საყვედური გამოუცხადა.“