"უკრაინისთვის მხარდაჭერის გამოცხადება მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ქვეყანა ამას იმსახურებს, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენი საკითხის წარმოსაჩენად, საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება გამოვიყენოთ."