"უკრაინისთვის მხარდაჭერის გამოცხადება მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ქვეყანა ამას იმსახურებს, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენი საკითხის წარმოსაჩენად, საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება გამოვიყენოთ."

1991 წელს ყველა საბჭოთა რესპუბლიკამ ესტონეთიდან დაწყებული ტაჯიკეთით დამთავრებიული, მათ შორის საქართველომ, დამოუკიდევლობა სწორედ 1991 წლის საბჭოთა ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში გამოაცხადა.