განსხვავებული ფასი აქვს კურორტებზე სასტუმროებს დროის სხვადასხვა მონაკვეთში. ახალი წლისა და ე.წ. ძველით ახალი წლის პერიოდში ფასები შედარებით მაღალია და სასტუმროებიც გადატვირთულია, ამიტომ ნომრების დაჯავშნაზე წინასწარ უნდა იზრუნოთ