ქარხანა პლასტმასის ნარჩენებს მთელს შოტლანდიაში შეაგროვებს და მათი მეორადი გადამუშავების შემდეგ ასფალტს აწარმოებს

რეკლამა: 0:05