ეს პერიოდი ნამდვილად კარგი იყო დიზაინისთვის - ბიზნესისთვის არა, თუმცა წარმოსახვისთვის ნამდვილად სასარგებლო აღმოჩნდა.