აღნიშნული ღონისძიება ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრომლობის პროგრამის მაღალი დონის სტრატეგიის შემუშავებისა და პოლიტიკის ორგანოა.