მუსიკისა და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს წარმომადგენლებს, 15 აპრილის ჩათვლით აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ხელოვანთა მობილობის კონკურსში და მოიპოვონ დაფინანსება.