მუმიის შესყიდვის სურვილს სავარაუდოდ ჩინეთი, ვიეტნამი ან რომელიმე კომუნისტი გამოთქვამს.