რეფერენტული ფასების დაწესება იმ რეფორმის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომლის მიზანიც მოქალაქეებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვის, თუ მედიკამენტების მიწოდებაა.

განსაკუთრებული ფასდაკლებებით სარგებლობა შესაძლებელია, მთელი თვის განმავლობაში, ყოველკვირეულად განსხვავებული კატეგორიის პროდუქციაზე