"ვაძლევთ ადამიანებს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიღაცამ უცბად გააჩეროს, მაღაზიაში მოუწიოს შესვლამ".