მოსამართლემ კალანდიას 15 წელი მიუსაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე მას საბოლოო სასჯელად 11 წელი და 3 თვე განესაზღვრა.