მიკი რურკის ბოლოდრინდელი იმიჯი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს