"თარგმნი არის არასწორი, რადგან ინგლისურენოვან ტექსტში მითითებულია, რომ ამნისტია განხორციელდება ყველა დარღვევაზე, ყველა მსჯავრდებაზე და არა ზოგადად დანაშაულზე."

"დარბევები, კარვების აშლა, ხალხის შეგზავნა და დეზინფონმაცია არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ხელისუფლებას არ აქვს პასუხები სერიოზულ კითხვებზე, რომლებიც ჰესთან მიმართებაში არსებობს."

"თუკი ამას მოჰყვება შემდგომი აქციები, შეხვედრა „ლიბერთი ბანკთან“, წნეხი ჯანდაცვის სამინისტროზე, შესაძლოა შედეგად პენსიონერებს მოექცნენ არა როგორც გასატყავებელ, საექსპლუატაციო მასალას, არამედ როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს,"