ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით იგეგმება აზარტული თამაშების რეკლამების აკრძალვა, გადასახადების გაზრდა და მომხმარებელთა ასაკობრივი ზღვრის 25 წლამდე აწევა.