დედაქალაქში სანიტარული ჭრის ფარგლებში სულ 40 000-ზე მეტი დაავადებული და ხმობადი ფიჭვი მოიჭრა.