პეტიციის ადრესატი  საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პრეზიდენტი, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროა