საფრანგეთის შემდეგ პორტუგალია იქნება ევროკავშირის კიდევ ერთი ქვეყანა, ვისთანაც საქართველო ამ მიმართულებით შეთანხმებას გააფორმებს.