თუ ქალს სურს, რომ პროფესიული თვალსაზრისით იყოს წარმატებული, მას უნდა ჰყავდეს პარტნიორი, რომელიც მხარს დაუჭერს მას კარიერული წინსვლის კუთხით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, სჯობს საერთოდ უარი თქვას სასიყვარულო ურთიერთობაზე