თანხა ორ ნაწილად გაიყოფა – ნაწილი უსახლკაროთა დახმარებას მოხმარდება, ნაწილი კი, ლტოლვილებისთვის და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებისთვის იქნება განკუთვნილი.