"ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან გასვლის დროს განაცხადა, რომ იტოვებდა საკუთარი ოჯახისთვის მხოლოდ 200 მილიონი დოლარის აქტივებს, დანარჩენი თანხა მთლიანად მიემართებოდა საქველმოქმედო ფონდში საქველმოქმედო მიზნებისათვის" - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.