დღეს სულ უფრო ბევრი ქალი ხდება დედა გვიან ასაკში და ეს მისასალმებელია